250x250Oavsett om du ska lägga tak med tegelpannor, plåt eller betongpannor är det viktigt att underlagstäckningen är välgjord och inte har öppna skarvar, spikhål eller andra skador. Det beror på att det kan bildas en viss kondens även under ett helt korrekt lagt tak. Om underlagstäckningen är otät är det lätt att få fuktangrepp på takets vitala delar. En annan viktig del i takläggningen är läktingen. Rätt gjord bidrar dessa ”stödlinor” också till att det blir god ventilation mellan takpannor och undertak.

 

 

De principer man utgår från vid läggning av takpannor är ungefär desamma oavsett om du väljer material av tegel eller betong. Materialen skiljer sig lite i fråga om utseende, struktur och kulör. I vissa fall är skillnaderna marginella. Valet är alltså mest en fråga om tycke och smak. Vi på Nilssons Byggtjänster ger dig gärna tips och råd beroende på hur ditt hus ser ut.