I vårt nordliga land är det både bekvämt och tryggt med ett om bonat garage att ställa bilen i. Ett garage skyddas bilen på mer än ett sätt, samtidigt som det bilföraren slipper såväl fastfrysta vindrutetorkare som snösopning på tak och sidor. Garaget är dessutom en bra plats för förvaring av hobbyprylar av alla de slag.

Ett garage är både en plats för säker förvaring av bil och ett förrådsutrymme. I första hand är garaget kanske tänkt att förvara bilen, men det blir sällan så i verkligheten. Med rätt planering och bra ytor får både bil och hobbyprylar plats. Rådfråga oss gärna.

 

Ett garage kan antingen vara en fristående byggnad alternativt en tillbyggnad till bostaden. Med ett garage som tillbyggnad blir det behändigt att ta sig och inköpta ting mellan garage och hus, utan att behöva bli våt om vare sig fötter eller hår. Ett fristående kan däremot vara lämpligt när ett garage helt enkelt inte får plats bredvid huset utan att störa.

Storlek
Till att börja med behöver bilen verkligen få plats i garaget. Det får inte vara så litet att enbart en småbil går in. Tänk när bilen byts ut till en större. Dessutom kanske det behövs två garageplatser? Förutom det är risken är stor att fler saker än enbart bilen hamnar i ett garage. Att göra ett för litet garage brukar straffa sig. Till slut får inte bilen plats för alla saker. Var realistisk i bedömningen av storleken och fundera på vad som verkligen ska få plats.

Avlopp
Ett avlopp i garaget kan kännas behändigt. Men det är inte alltid möjligt, då olja och andra kemikalier som gärna används i samband med bilvård då hamnar i avloppssystemet. Det i sin tur kan förstöra reningssystemet i det kommunala avloppet. Därför godkänner inte alla kommuner ett sådant avlopp med mindre än att det finns en fettavskiljare och sandfällor som bromsar oljornas färd igenom systemet.