Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du ska bygga kräver bygglov. Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver bygglov, bör du kontakta byggnadsnämnden. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. Här kan du läsa mer om bygglov på BOVERKETS hemsida

Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov
Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Om du glasar in en uteplats under tak räknas det som en tillbyggnad.

VI HJÄLPER DIG MED BYGGLOVET – Kontakta oss för rådfrågan